Máy quét ba chiều dùng đã được dùng để tạo ra hoạt hình 3D và các hiệu ứng đặc biệt.

Một máy quét 3D là một thiết bị phân tích đối tượng trong thế giới thực hoặc môi trường để thu thập dữ liệu về hình dạng của nó, và có thể xuất hiện của nó (ví dụ như màu). Các dữ liệu thu thập sau đó có thể được sử dụng để xây dựng mô hình kỹ thuật số 3 chiều.

Tham khảoSửa đổi