Trong viễn thông, mã xoắn hay mã chập (tiếng Anh: convolutional code) là một loại mã sửa lỗi trong đó (a) mỗi symbol m bit (chuỗi m bit) được mã hóa thành một symbol n bit, với m/n là tỉ lệ mã hóa (code rate) (nm) (b) hàm truyền đạt là một hàm của k symbol thông tin, với k là constraint length.

Ứng dụngSửa đổi

Mã xoắn thường được dùng để nâng cao chất lượng của hệ thống vô tuyến số, điện thoại di động, thông tin vệ tinh và Bluetooth

Mã hóaSửa đổi

n1 = m1 + m0 + m-1
n2 = m0 + m-1
n3 = m1 + m-1.
 
Img.1. Rate 1/3 non-recursive, non-systematic convolutional encoder with constraint length 3

Mã hồi quy và không hồi quySửa đổi

Đáp ứng xung, hàm truyền đạt và constraint lengthSửa đổi

Sơ đồ lưới mắt cáoSửa đổi

Free distance và phân phối lỗiSửa đổi

Giải mãSửa đổi

Các mã xoắn thông dụngSửa đổi

Mã xoắn punturedSửa đổi

Mã turbo: sự thay thế cho mã xoắnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi