Mèo LaPerm là một giống mèo được công nhận. Lông mèo LaPerm xoắn (do đó có tên"mèo lông uốn"), với những lọn lông quấn chặt chẽ dưới bụng, cổ họng và nền tai. Mèo LaPerm có nhiều màu sắc và hoa văn. Mèo LaPerm thường có một tính cách rất trìu mến.

LaPerm
LaPerm tonk.jpg
Nguồn gốc Hoa Kỳ
Tiêu chuẩn nòi
CFA tiêu chuẩn
TICA tiêu chuẩn
GCCF tiêu chuẩn
Khác WNCA
  SACC
Mèo nhà (Felis catus)

Tham khảoSửa đổi

http://www.cfainc.org/Breeds/BreedsKthruR/LaPerm.aspx

NguồnSửa đổi

  • Morris, Desmond. 1996. Cat World: A Feline Encyclopaedia
  • Lawrence, A.D. 2000. The LaPerm Cat: The New Wave In Cats For The Millennium.
  • Helgren, J. Anne. 2001. Rex Cats.
  • Various. 2007. LaPerm Cats, The Cat To Curl Up With.