Mũi đất

(Đổi hướng từ Mũi biển)

Mũi đất hay mũi biển là phần đất nằm kề biển với 3 mặt là nước bao quanh.

Địa chất và địa lý họcSửa đổi

Mũi đất thường bao bọc vịnh biển. Những mũi đất được tạo nên chủ yếu là do quá trình biến đổi địa chất, hay do nước biển dâng lên làm ngập các phần đất thấp hơn còn phần đất cao thì nổi lên tạo thành mũi đất.

Những mũi đất nổi tiếngSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Châu ÁSửa đổi

Châu ÂuSửa đổi

Châu PhiSửa đổi

Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Ca-ri-bêSửa đổi

Nam MỹSửa đổi

Châu ÚcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi