Mạ

trang định hướng Wikimedia

Mạ là tên gọi của:

  • Người Mạ: tên một bộ tộc thiểu số sống tại khu vực cao nguyên Di Linh thuộc nam Tây Nguyên, Việt Nam hiện nay
  • Tiểu quốc Mạ: tên một tiểu quốc của người Mạ, tồn tại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 ở cao nguyên Di Linh
  • Mạ: là tên gọi khác của cây lương thực chính ở Việt Nam - cây Lúa
  • Kỹ thuật mạ điện Galvano phủ lớp kim loại lên một vật.
  • Mạ: cách gọi người mẹ ở một số vùng tại miền Trung (Bắc Trung Bộ), Việt Nam.

Xem thêm sửa