Mạch điện RC

Mạch điện của một điện trở R và một tụ điện C mắc nối tiếp, song song, hay thành hai cổng nhập xuất.

RC nối tiếpSửa đổi

R có điện kháng

ZR = R

C có điện kháng

 

Trở kháng tổng của R và C

ZRC = ZR + ZC
 

Một số trường hợp đặc biệt:

  • Tại ω = 0, C hở mạch, I = 0
  • Tại ω = (CR)−1, ZC = ZR, I = V / 2 R
  • Tại ω = ∞, C đóng mạch, I = V / R

Điện thếdòng điện có khác biệt nhau về pha

Tan θ = ω 1/RC = 2Πf 1/RC

Từ đó ta có

f = 1 / 2Π Tan θ RC
t = 2Π Tan θ RC

Nói khác hơn, khi có thay đổi về pha giữa điện thế và dòng điện, tần số thời gian và thời gian của mạch điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của R và C.

RC song songSửa đổi

Điện kháng của mạch RC song song thỏa mãn:

 
 

Một số trường hợp đặc biệt:

  • Tại ω = 0, C hở mạch, I = V/R
  • Tại ω = (CR)−1, ZC = ZR, I = 2 V / R
  • Tại ω = ∞, C đóng mạch, I → ∞

Tham khảoSửa đổi

  • Horowitz, Paul; Hill, Winfield, The Art of Electronics (3rd edition), Cambridge University Press, 2015 ISBN 0521809266.

Xem thêmSửa đổi