Mạch điện RL

Mạch điện của một điện trở R và một Tụ điện C mắc nối tiếp, song song, hay thành hai cổng nhập xuất

RL Nối tiếpSửa đổi

R có điện Kháng

ZR = R

L có điện Kháng

 

Điện Kháng tổng của R và C

ZRC = ZR + ZC
 
  • Tại  , L đóng mạch, I = V / R
  • Tại  , ZL = ZR, I = V / 2 R
  • Tại  , L hở mạch, I = 0

Tại ω = 0, Dòng điện bằng V / R. Khi ω tăng đến ω = R / L dòng điện giảm còn một nửa. Khi ω tăng đến ω = 00 dòng điện bằng không

Điện thế và dòng điện có khác biệt nhau về góc độ

Tan θ = ω L/R = 2Πf L/R

Từ đó ta có

f = (Tan θ / 2Π) (R / L)
t = 1 / f = (2Π / Tan θ) (L / R)

Nói khác hơn, khi có thay đổi về góc độ giữa điện thế và dòng điện, Tần số thời gian và thời gian của mạch điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của L và R

RL Song SongSửa đổi

R có điện Kháng

ZR = R

L có điện Kháng

 

Điện Kháng tổng của R và C

ZRC = ZR + ZC
 
  • Tại  , L đóng mạch, I = V / R
  • Tại  , ZL = ZR, I = V / 2 R
  • Tại  , L hở mạch, I = 0

Tại ω = 0, Dòng điện bằng V / R. Khi ω tăng đến ω = R / L dòng điện giảm còn một nửa. Khi ω tăng đến ω = 00 dòng điện bằng không

Điện thế và dòng điện có khác biệt nhau về góc độ

Tan θ = ω L/R = 2Πf L/R

Từ đó ta có

f = (Tan θ / 2Π) (R / L)
t = 1 / f = (2Π / Tan θ) (L / R)

Nói khác hơn, khi có thay đổi về góc độ giữa điện thế và dòng điện, Tần số thời gian và thời gian của mạch điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của L và R

RC Nối tiếpSửa đổi

Bộ Lọc Tần Số ThấpSửa đổi

R có điện Kháng

ZR = R

L có điện Kháng

 

Tỉ lệ Điện thế xuất trên Điện thế nhập

 

Điện Kháng tổng của R và C

ZRC = ZR + ZC
 
  • Tại  , L đóng mạch, I = V / R
  • Tại  , ZL = ZR, I = V / 2 R
  • Tại  , L hở mạch, I = 0

Tại ω = 0, Dòng điện bằng V / R. Khi ω tăng đến ω = R / L dòng điện giảm còn một nửa. Khi ω tăng đến ω = 00 dòng điện bằng không

Điện thế và dòng điện có khác biệt nhau về góc độ

Tan θ = ω L/R = 2Πf L/R

Từ đó ta có

f = (Tan θ / 2Π) (R / L)
t = 1 / f = (2Π / Tan θ) (L / R)

Nói khác hơn, khi có thay đổi về góc độ giữa điện thế và dòng điện, Tần số thời gian và thời gian của mạch điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của L và R

Bộ Lọc Tần Số CaoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi