Mạng điện thoại

viettel

Mạng điện thoại là mạng viễn thông được sử dụng cho các cuộc gọi điện thoại giữa hai hoặc nhiều bên.

Có một số loại mạng điện thoại khác nhau như sau:

Các nhà khai thác điện thoại công cộng (PTO) sở hữu và xây dựng mạng lưới của hai loại đầu tiên và cung cấp dịch vụ cho công chúng theo giấy phép từ chính phủ quốc gia. Các nhà khai thác mạng ảo (VNO) cho thuê bán buôn từ các PTO và bán trực tiếp trên dịch vụ điện thoại cho công chúng

Tham khảo

sửa