Mận (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Từ Mận trong tiếng Việt dùng để gọi 2 nhóm loại cây/trái khác nhau, tùy theo các phương ngữ:

Hình ảnhSửa đổi