Mặt (sinh học)

cơ quan cảm quan phức tạp, thường nằm ở mặt trước của các động vật có mặt

Mặt là một cơ quan cảm quan phức tạp, thường nằm ở mặt trước của các động vật có mặt.

Mặt
Chân dung một khuôn mặt người (Mona Lisa)
Chi tiết
Định danh
LatinhFacies, facia
MeSHD005145
TAA01.1.00.006
FMA24728
Thuật ngữ giải phẫu
The face perception mechanisms of the brain, such as the fusiform face area, can produce facial pareidolias such as in images of Libya Montes (left) and Cydonia (right, Mars)

Mặt người

sửa

Tham khảo

sửa