Mặt trụmặt tạo bởi một đường thẳng l giữ nguyên phươngdi chuyển sao cho luôn luôn song song với chính nó, tựa trên một đường cong ω không đồng phẳng với l.

Đường ω gọi là đường tựa, đường thẳng l gọi là đường sinh của mặt trụ.

Khi đường tựa ω là một đường đơn phẳng khép kín, ta có mặt lăng trụ.

Các loại mặt trụSửa đổi

Tùy theo bậc của đường cong ω mà người ta gọi bậc của mặt trụ. Với ω là đường cong bậc hai thì ta có mặt trụ bậc hai. Xem thêm mặt bậc hai

Nếu đường tựa của MT là elip, parabôn hay hypebôn thì MT được gọi là mặt trụ eliptic, parabôlic hay hypebôlic. Nếu đường tựa là một vòng tròn có mặt phẳng vuông góc với l thì ta có mặt trụ tròn xoay

Mặt trụ elliptic thực  
 
Mặt trụ elliptic ảo
Mặt trụ tròn xoay  
Mặt trụ parabolic    
Mặt trụ hyperbolic    

Định nghĩa trong giải tíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi