Mộ Dung Nại (慕容耐) hay Mộ Dung San (慕容删) (? - 12/285) là một tù trưởng của Mộ Dung bộ Tiên Ti.

Mộ Dung Nại
Tù trưởng Mộ Dung
Nhiệm kỳ
283—285
Tiền nhiệmMộ Dung Thiệp Quy
Kế nhiệmMộ Dung Hối
Thông tin cá nhân
Sinhkhông rõ
Mấttháng 12, 285
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Mộ Dung Mộc Diên
Anh chị em
Mộ Dung Thiệp Quy

Ông là em trai của tù trưởng Mộ Dung Thiệp Quy. Tháng 12 năm Thái Khang thứ 4 (298), huynh trưởng Thiệp Quy qua đời, ông đã thành công trong việc đoạt lấy chính quyền, song không thành công khi truy sát Mộ Dung Hối- con trai của huynh trưởng.

Tháng thứ 12 năm Thái Khang thứ 5 (285), Mộ Dung Nại bị thuộc hạ diệt trừ.

Tham khảo

sửa