Mực nước biển ghi nhận từ 23 máy đo thủy triều trong điều kiện môi trường ổn định cho thấy mức dâng lên vào khoảng 200 mm mỗi thế kỷ, hay 2 mm/năm.
Thay đổi mực nước biển từ cuối thời kỳ băng hà.

Mực nước biển đang dâng với tốc độ trung bình là 1,8 mm/năm trong thế kỷ qua,[1][2] và gần đây, trong kỷ nguyên sử dụng vệ tinh đo độ cao để xác định mực nước biển, từ năm 1993 đến 2000, mực nước biển đã dâng vào khoảng 2,9-3,4 ± 0,4-0,6 mm/năm.[3][4][5][6][7] Mực nước biển dâng có thể do hiện tượng ấm lên toàn cầu - mà phần lớn là từ những tác động của con người.[8] Điều này sẽ làm tăng mực nước biển trong tương lai về lâu dài.[9][10] Nhiệt độ gia tăng làm nước giãn nở, đồng thời làm tan chảy các sông băng, núi băng và băng lục địa khiến lượng nước bổ sung vào đại dương tăng lên. Dự kiến, nhiệt độ tăng sẽ tiếp tục là nhân tố chủ yếu làm mực nước biển dâng trong thế kỷ tới.[11][12]

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Bruce C. Douglas (1997). “Global Sea Rise: A Redetermination”. Surveys in Geophysics 18: 279–292. doi:10.1023/A:1006544227856. 
 2. ^ Church, John; White, Neil (ngày 6 tháng 1 năm 2006). “A 20th century acceleration in global sea-level rise”. Geophysical Research Letters 33: L01602. doi:10.1029/2005GL024826. L01602. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2010.  pdf is here
 3. ^ Nerem, R. S. và đồng nghiệp (2010). “Estimating Mean Sea Level Change from the TOPEX and Jason Altimeter Missions”. Marine Geodesy 33: 435–446. doi:10.1080/01490419.2010.491031. 
 4. ^ “CU Global Mean Sea Level Estimate”. University of Colorado. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2011. 
 5. ^ “AVISO Global Mean Sea Level Estimate”. CNES/CLS. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2011. 
 6. ^ “CSIRO Global Mean Sea Level Estimate”. CSIRO. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2011. 
 7. ^ “NOAA Global Sea Level Estimate”. NOAA. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2011. 
 8. ^ Bản mẫu:IPCC4/wg1/5
 9. ^ Meehl, G.A., T.F. Stocker, W.D. Collins, P. Friedlingstein, A.T. Gaye, J.M. Gregory, A. Kitoh, R. Knutti, J.M. Murphy, A. Noda, S.C.B. Raper,, I.G. Watterson, A.J. Weaver and Z.-C. Zhao, 2007: Global Climate Projections. In: Climate, Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S.,D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Projections of Global Average Sea Level Change for the 21st Century Chapter 10, p 820
 10. ^ http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter10.pdf
 11. ^ “IPCC AR4 Chapter 5” (PDF). IPCC. 2007. tr. 409. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2010. 
 12. ^ A. Kulp, H. Strauss (29 tháng 10 năm 2019). “New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding”. Nature Communications. 

Liên kết ngoàiSửa đổi