Mỵ Nương

trang định hướng Wikimedia

Liên quanSửa đổi

  • Mỵ Châu, theo một số nguồn chưa xác định độ đáng tin, là danh hiệu cho Mỵ nương trưởng - tức con gái cả của vua, do đó Mỵ nương Tiên Dung nhắc đến ở trên còn được gọi là Mỵ châu Tiên Dung.[2]
  • Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương theo truyền thuyết Mỵ Châu-Trọng Thủy, đây có thể là tên riêng hoặc có thể đơn giản chỉ là danh hiệu do bà là con gái cả hoặc con gái duy nhất của An Dương Vương.[3]

Chú thíchSửa đổi