Mỵ Nương

trang định hướng Wikimedia

Liên quan Sửa đổi

  • Mỵ Châu, theo một số nguồn chưa xác định độ đáng tin, là danh hiệu cho Mỵ nương trưởng - tức con gái cả của vua, do đó Mỵ nương Tiên Dung nhắc đến ở trên còn được gọi là Mỵ châu Tiên Dung.[2]
  • Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương theo truyền thuyết Mỵ Châu-Trọng Thủy, đây có thể là tên riêng hoặc có thể đơn giản chỉ là danh hiệu do bà là con gái cả hoặc con gái duy nhất của An Dương Vương.[3]

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Lĩnh Nam trích quái, Truyện Hồng Bàng thị
  2. ^ “Ngọc phả Hùng Vương: Thời kỳ lịch sử nhiều bí ẩn của dân tộc”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2013.
  3. ^ “Cuốn ngọc phả và thông tin mới về thời Hùng Vương”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2013.