MPEG-4

Một chuẩn video MPEG với hình ảnh bit-rate thấp

MPEG-4 là một chuẩn video MPEG với hình ảnh bit-rate thấp. Chuẩn này được giới thiệu lần đầu vào năm 1998. Đây là chuẩn với nhiều phần mở rộng mà đặc biệt được thiết kế để đạt tới chất lượng cao nhất của chuẩn nội dung video.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi