Ma (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ma có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau:

  • Ma - một khái niệm về phần phi vật chất của một người hoặc động vật đã chết.
  • Ma trơi - hiện tượng ánh sáng do chất phốt-pho ở xương người hay xương động vật chết tỏa ra, ban đêm thường lập lòe.
  • "Con ma" - biệt hiệu của máy bay F-4 Phantom II trong tiếng Việt.