Ma trận khả nghịch

Trong đại số tuyến tính, một ma trận khả nghịch hay ma trận không suy biến là một ma trận vuông và có ma trận nghịch đảo trong phép nhân ma trận.

Định nghĩaSửa đổi

Ma trận đơn vịSửa đổi

 • Ma trận đơn vị cấp n trên vành có đơn vị V là ma trận vuông cấp n trong đó tất cả các phần tử trên đường chéo chính bằng đơn vị, tất cả các phần tử khác bằng không.
 
 • Tính chất của ma trận đơn vị: với mọi ma trân vuông cùng cấp AE=EA=A.

Ma trận khả nghịch và ma trận nghịch đảo của nóSửa đổi

 • Ma trận A vuông cấp n được gọi là khả nghịch trên V nếu tồn tại ma trận A' cùng cấp n sao cho A A' = A' A = E. Khi đó A' được gọi là ma trận nghịch đảo của ma trận A, ký hiệu là A−1.

Các tính chấtSửa đổi

 1. Điều kiện cần và đủ để ma trận A vuông cấp n khả nghịch là định thức của A là phần tử khả nghịch trong vành V.
 2. Nếu A là ma trận trên một trường F thì A là khả nghịch khi và chỉ khi định thức của nó khác 0.
 3. Ma trận đơn vị là ma trận khả nghịch.
 4. Nếu A, B là các ma trận khả nghịch thì AB khả nghịch và  
 5. Tập hợp tất cả các ma trận vuông khả nghịch cấp n tạo thành một nhóm với phép nhân ma trận

Tìm ma trận nghịch đảoSửa đổi

Định thức con và phần bù đại sốSửa đổi

 • Cho ma trận vuông A cấp n và phần tử aij. Định thức của ma trận cấp n-1 suy ra từ A bằng cách xóa đi dòng thứ i, cột thứ j được gọi là định thức con của A ứng với phần tử aij, ký hiệu là Mij.
 • Định thức con Mij với dấu bằng (-1)i+j được gọi là phần bù đại số của phần tử aij, ký hiệu là Aij.

Ví dụ: Cho ma trận

 .
Khi đó
 
Tương tự A12=0; A13=0; A21=-3;A22=3;A23=0;A31=-1;A32=-1;A33=2;

Công thức tính ma trận nghịch đảoSửa đổi

Nếu định thức của ma trận A là khả nghịch thì ma trận nghịch đảo của A được tính bằng công thức:

 

Các bước tìm ma trận nghịch đảoSửa đổi

 • Bước 1: Tính định thức của ma trận A
  Nếu det(A)=0 thì A không có ma trận nghịch đảo  
  Nếu det(A)≠0 thì A có ma trận nghịch đảo  , chuyển sang bước 2
 • Bước 2: Lập ma trận chuyển vị A' của A.
 • Bước 3: Lập ma trận phụ hợp của A' được định nghĩa như sau
   
  với   là phần bù đại số của phần tử ở hàng i, cột j trong ma trận A'.
 • Bước 4: Tính ma trận  

Ví dụSửa đổi

Cho  . Tính  ,

Tìm ma trận nghịch đảo bằng phép khử Gauss-JordanSửa đổi

Phép khử Gauss-Jordan là một phương pháp tìm ma trận nghịch đảo.

 • Bước 1: Tính định thức của ma trận A

 

 suy ra tồn tại ma trận nghịch đảo  , chuyển sang bước 2.

 • Bước 2: Tìm ma trận chuyển vị A' của A.

 

 • Bước 3: Tìm ma trận phụ hợp A* của A'.

 

 • Bước 4: Tính ma trận nghịch đảo  .

 

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 • Hazewinkel, Michiel biên tập (2001), “Inversion of a matrix”, Bách khoa toàn thư Toán học, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4
 • Bernstein, Dennis S. (2009). Matrix Mathematics: Theory, Facts, and Formulas (ấn bản 2). Princeton University Press. ISBN 978-0691140391 – qua Google Books.
 • Petersen, Kaare Brandt; Pedersen, Michael Syskind (ngày 15 tháng 11 năm 2012). “The Matrix Cookbook” (PDF). tr. 17–23.

Liên kết ngoàiSửa đổi