Madamba là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Lanao del Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 15.442 người trong 2.316 hộ. Elvin Madamba là người lập nên đô thị này.

Bản đồ Lanao del Sur với vị trí của Madamba

Các đơn vị hành chính sửa

Madamba được chia ra 24 barangay.

 • Balintad
 • Balagunun
 • Bawang
 • Biabe
 • Bubong Uyaan
 • Cabasaran
 • Dibarusan
 • Enerlan
 • Lakitan
 • Liangan
 • Linuk
 • Lumbaca Ingud
 • Palao
 • Pantaon
 • Pantar
 • Madamba
 • Punud
 • Tuca
 • Uyaan Proper
 • Tulay
 • Ilian
 • Pagayonan
 • Pangadapan
 • AMSUDA

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Lanao del Sur