Mai Thế Trung (sinh năm 1954) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, khóa XII, khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Bình Dương.[1][2][3]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 27/9/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, Bình Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

ĐBQH Khóa XISửa đổi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Uỷ viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BÌnh Dương

Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương

ĐBQH Khóa XIISửa đổi

Trình độ chính trị: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư tỉnh ủy; Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội,Ủy viên BCH trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Dương

ĐBQH Khóa XIIISửa đổi

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Dương; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 5/8/1974

Nơi ứng cử: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi