Sekhemkare Malonaqen là vua của vương quốc Kush, cai trị trong khoảng năm 555 - 542 TCN, là người kế vị trực tiếp của vua Aramatleqo[1][2].

Tiểu sử sửa

Malonaqen được suy đoán là con của vua Aramatleqo do nhiều kỷ vật được tìm thấy cùng khắc tên của hai người[3]. Mẹ của ông được cho là vương hậu Amanitakaye (Nu.26), một người chị em với Aramatleqo[4][5]. Vương hậu Tagtal, chủ nhân của ngôi mộ Nu.45, có thể là vợ của ông[5][6].

Không rõ mối quan hệ giữa Malonaqen và vua kế vị Analmaye.

Chứng thực sửa

Không có nhiều thông tin về thời gian cai trị của Malonaqen. Ông chủ yếu được biết qua ngôi mộ Nu.5 của mình[6] và những vật thể khác được tìm thấy tại Kawa và kinh đô Moroe[7][8].

Chú thích sửa

  1. ^ Shinnie (2013), Ancient Nubia, Nhà xuất bản Routledge, tr.122 ISBN 978-1136164736
  2. ^ Vinogradov A.G. (2015), Chronology of Ancient Egypt, Nhà xuất bản WP IPGEB, tr.240
  3. ^ Laszlo Torok (2011), Hellenizing Art in Ancient Nubia 300 B.C. - AD 250 and Its Egyptian Models, Nhà xuất bản Brill, tr.117 ISBN 978-9004211285
  4. ^ Steffen Wenig (1999), Studien Zum Antiken Sudan, Nhà xuất bản Otto Harrassowitz Verlag (Đức), tr.212 ISBN 978-3447041393
  5. ^ a b Dows Dunham & Laming Macadam (1949), "Names and Relationships of the Royal Family of Napata", JEA 35, tr.139-149
  6. ^ a b Dows D. Dunham (1955), The Royal Cemeteries of Kush: Nuri (quyển 2), Boston, Massachusetts
  7. ^ Lazlo Török (1997), Meroe City, an Ancient African Capital, London ISBN 0-85698-137-0
  8. ^ “Malonaqen”.