Marcos là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Norte, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 16.711 người trong 3.059 hộ.

Đô thị Marcos
Vị trí
Bản đồ Ilocos Norte với vị trí của Marcos.
Bản đồ Ilocos Norte với vị trí của Marcos.
Bản đồ Ilocos Norte với vị trí của Marcos.
Chính quyền
Vùng Ilocos Region (Vùng I)
Tỉnh Ilocos Norte
Huyện Đơn vị thứ 2
Các Barangay 13
Cấp: hạng 4; nông thôn
Thị trưởng Salvador Pillos
Số liệu thống kê
Diện tích 73 km²
Dân số

     Tổng


16.711

Các đơn vị hành chính sửa

Marcos được chia ra 13 barangay.

 • Pacifico (Agunit)
 • Imelda (Capariaan)
 • Elizabeth (Culao)
 • Daquioag
 • Escoda
 • Ferdinand
 • Fortuna
 • Lydia
 • Mabuti
 • Valdez (Biding)
 • Tabucbuc (Ragas)
 • Santiago
 • Cacafean

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Ilocos Norte