Marguerite của Pháp, Công tước phu nhân xứ Brabant

Margaret của Pháp (1254–1271) là con gái của Louis IX của Pháp và vợ của ông là Marguerite xứ Provence. Cô là thành viên của Nhà Capet và là Nữ công tước phu nhân xứ Brabant sau cuộc hôn nhân với John I, Công tước xứ Brabant.

Margaret của Pháp
Công tước phu nhân xứ Brabant
Jan Margaretha.jpg
Thông tin chung
Sinh1254
Mất1271 (16 hoặc 17 tuổi)
Phối ngẫuJohn I, Công tước xứ Brabant
Hoàng tộcCapet
Thân phụLouis IX của Pháp
Thân mẫuMarguerite xứ Provence

Tiểu sửSửa đổi

Margaret ban đầu được hứa hôn với Henry IV, Công tước xứ Brabant, con trai của Henry III, Công tước xứ BrabantAlice xứ Burgundy. Hợp đồng hứa hôn này đã bị chấm dứt vì sự không khôn ngoan của Henry.[1]

Henry bị phế truất vào năm 1267. Em của Henry, John I, Công tước xứ Brabant kết hôn với Margaret vào ngày 5 tháng 9 năm 1270.

Margaret mang thai vào năm 1270 hoặc 1271. Margaret sinh một con trai vào năm 1271. Nhưng cả hai mẹ con cô đều không qua khỏi và đều qua đời ngay sau khi sinh.

Gia phảSửa đổi

Tham khảoSửa đổi