Marijampolė là một thành phố Litva. Thành phố thuộc hạt Marijampolė, khu tự quản thành phố Marijampolė. Đây là thành phố lớn thứ 7 quốc gia này. Thành phố Marijampolė có dân số 48.675 người (theo điều tra dân số năm 2008, so với 47.010 người năm 2001), diện tích km2.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Thành phố Litva