Matanog là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 19.006 người trong 3.125 hộ.

Bản đồ Maguindanao với vị trí của Matanog

Các đơn vị hành chính sửa

Matanog được chia ra 8 barangay.

  • Bayanga Norte
  • Bayanga Sur
  • Bugasan Norte
  • Bugasan Sur
  • Kidama
  • Sapad
  • Langco
  • Langkong

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa