Medford, Massachusetts

thành phố thuộc quận Middlesex, Massachusetts, Hoa Kỳ

Medford, Massachusetts là một thành phố thuộc quận Middlesex trong tiểu bang thịnh vượng chung Massachusetts, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số người.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa