Hiện tại bạn không thể sửa đổi các trang ở Wikipedia.

Bạn vẫn có thể đọc bài, nhưng không thể chỉnh sửa, thay đổi, hoặc tạo bài mới.

Bạn, $7 (tài khoản, địa chỉ IP, hoặc dải IP), đã bị $1 cấm sửa đổi vì lý do sau:

$2

Địa chỉ IP của bạn là $3, và thời gian hết hạn cấm là: $6 (UTC).

Ngay cả khi bạn bị cấm, bạn vẫn có thể sửa đổi trang thảo luận thành viên của bạn và liên lạc với những thành viên và bảo quản viên khác qua thư điện tử (tuỳ thuộc vào thiết lập cấm).

Các liên kết hữu ích khác: Quy định cấm thành viên · Quy định về tên thành viên · 
Phản đối lệnh cấm: Chính sáchhướng dẫn

Nếu thông báo cấm không rõ ràng hoặc có vẻ như không liên quan đến hành động của bạn, vui lòng yêu cầu trợ giúp theo hướng dẫn tại Trợ giúp:Tôi đã bị cấm.