Dùng mẫu dưới đây sẽ giúp bạn gửi một thư điện tử đến biên tập viên Wikipedia này. Địa chỉ thư điện tử của bạn (đã được bạn cung cấp trong tùy chọn người dùng của bạn) sẽ được tiết lộ với biên tập viên này trong đầu đề "Người gửi-nhận", để họ có thể hồi âm. Xin đừng gửi thư này nếu bạn không muốn tiết lộ địa chỉ thư điện tử của mình với người nhận. Thay vào đó bạn có thể liên lạc với biên tập viên này thông qua trang thảo luận thành viên của người đó.

Xin chú ý:

  • Trừ phi bạn đang thảo luận về một vấn đề bí mật, còn không thì tốt hơn hãy để lại tin nhắn tại trang thảo luận của biên tập viên.
  • Các biên tập viên có thể không thường xuyên kiểm tra hộp thư của họ. Xin hãy kiên nhẫn đợi họ hồi âm.
  • Thư điện tử sau khi gửi sẽ được mặc định thông báo cho người nhận thư biết. Bạn cũng có thể để lại một tin nhắn trong trang thảo luận thành viên của người nhận để họ biết là bạn vừa gửi thư cho họ. Gợi ý sử dụng {{Bạn có thư}}.
  • Hãy nhớ cung cấp thật chính xác tựa đề của bài viết hoặc trang mà bạn muốn đề cập cho người nhận, hoặc chèn trực tiếp địa chỉ url.
  • Thư sẽ được gửi ở định dạng văn bản thuần túy. Văn bản wiki (ví dụ như [[liên kết]]) và mã HTML sẽ không hoạt động.
  • Xin nhắc lai, địa chỉ thư điện tử của bạn SẼ được tiết lộ với người nhận.
  • Nếu người nhận hồi âm cho bạn qua thư điện tử, tin nhắn đó sẽ được gửi vào hòm thư điện tử của bạn, không phải một trang trong Wikipedia. Vui lòng kiểm tra hộp thư cá nhân của bạn để xem phản hồi của họ.
  • Wikipedia không cam kết sẽ giữ bí mật các tin nhắn được gửi bằng hệ thống này. Đừng gửi những thông tin mà bạn không muốn xuất hiện trên internet qua thư điện tử.

Một nhật trình riêng tư sẽ ghi lại rằng thư điện tử của bạn đã được gửi, và nhật trình này có thể được kiểm tra lại bởi một số ít thành viên có đặc quyền nhằm ngăn ngừa sai phạm. Nhật trình này không chỉ ra người nhận, tiêu đề, hoặc nội dung thư điện tử của bạn (mặc dù trong một số trường hợp có sai phạm nghiêm trọng, các nhân viên Wikimedia Foundation có thể truy ra được tài khoản người nhận).