Mi (nốt nhạc)

(Đổi hướng từ Mi)

Mi hoặc E là nốt thứ ba của phần cố định quy mô Do-Solfège và của âm giai Đô trưởng. Nốt sát âm dưới là D (đọc là ), sát âm trên là F (đọc là Fa). Khoảng trùng âm của Mi là F♭ (đọc là Fa giáng) hoặc Ddouble sharp (đọc là Rê hai thăng, Rê thăng kép), mà theo định nghĩa là tăng một nửa cung Mi giáng - E♭ (tức Rê thăng - D) hoặc giảm một nửa cung Fa - F (tức Mi thăng - E).

Nốt Mi 5 (E5) biểu diễn theo khoá Sol

Nốt Mi là chất liệu sàng tác âm nhạc chính của các cung Mi trưởngMi thứ.

Âm giai

sửa

Các âm giai phổ biến bắt đầu bằng nốt Mi

sửa

Tham khảo

sửa