Mi thứ (viết tắt là Em) là một cung thứ dựa trên nốt Mi, bao gồm các nốt nhạc Mi (E), Fa thăng (F), Sol (G), La (A), Si (B), Đô (C), (D) và Mi (E). Bộ khóa của nó có 1 dấu thăng.

Mi thứ
Giọng song songSol trưởng
Giọng cùng tênMi trưởng
Component pitches
E, F♯, G, A, B, C, D

Trùng với cung Mi thứ là cung Fa giáng thứ (viết tắt là F♭m), bao gồm các nốt nhạc Fa giáng (F♭), Sol giáng (G), La giáng kép (Adouble flat), Si giáng kép (Bdouble flat), Đô giáng (C), giáng kép (Ddouble flat), Mi giáng kép (Edouble flat) và Fa giáng (F♭). Bộ khóa của nó có 3 dấu giáng và 4 dấu giáng kép.

Âm giai cung Mi thứ

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Son trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung Mi trưởng.

Cung Mi thứ hay được sử dụng trong các tác phẩm viết cho Ghi ta.

Cung Mi thứ còn được mệnh danh là "nữ chúa của nhạc buồn".

Tác phẩm nổi tiếng ở cung này sửa

Étude in E minor op.25 no.5 - Frédéric Chopin

Các tác phẩm viết ở cung này sửa

Tham khảo sửa