Mi thứ là một cung thứ dựa trên nốt Mi, bao gồm các nốt nhạc Mi, Fa#, Sol, La, Si, Đô, Re, và Mi. Bộ khóa của nó có 1 dấu thăng.

Mi thứ
E minor key signature.png
Tương đương Sol trưởng
Cung nhạc song song Mi trưởng
Các nốt nhạc thành phần
E, F♯, G, A, B, C, D, E

Âm giai cung Mi thứ

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Son trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung Mi trưởng.

Cung Mi thứ hay được sử dụng trong các tác phẩm viết cho Ghi ta.

Cung Mi thứ còn được mệnh danh là "nữ chúa của nhạc buồn".

Tác phẩm nổi tiếng ở cung nàySửa đổi

Étude in E minor op.25 no.5 - Frédéric Chopin

Các tác phẩm viết ở cung nàySửa đổi

Tham khảoSửa đổi