Minamoto no Yoriie

Minamoto no Yoriie (tiếng Nhật: 源 頼家, 11 tháng 9 năm 118214 tháng 8 năm 1204) là shogun thứ hai của Mạc phủ KamakuraNhật Bản, nắm quyền từ năm 1202 đến năm 1203.[1]

Minamoto no Yoriie

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Minamoto no Yoriie" in Japan Encyclopedia, p. 635, tr. 635, tại Google Books.
Tiền nhiệm:
Minamoto no Yoritomo
Shogun Kamakura
1202–1203
Kế nhiệm:
Minamoto no Sanetomo