Models 1

(đổi hướng từ Models 1 Agency)

Models 1 là một công ty quản lý người mẫu danh tiếng được thành lập năm 1968, vào lúc đó công ty chỉ quản lý cho 3 người mẫu. Và từ công ty nhỏ bé đó, hiện tại nó đã vươn lên đứng đầu hàng ngũ công t quản lý người mẫu châu Âu. Models 1 có một công ty con dành để đại diện cho nam giới.

Người mẫu nổi tiếng của Models 1 (quá khứ và hiện tại)Sửa đổi

Liên kết với Britain's Next Top ModelSửa đổi

Models 1 hiện là công ty quản lý người mẫu liên kết riêng với Britain's Next Top Model hệ thống truyền hình cáp Livingtv. Những người chiến thắng đã ký hợp đồng:

Cần lưu ý rằng trước mùa thi 4, Models 1 không hề ký với bất kì thí sinh nào trừ người thắng cuộc. Các thí sinh khác:

Người chiến thắng đã ngưng hợp đồng:

Các thí sinh của các bản Top Model khác có ký kết hợp đồng với Models 1, gồm:

Người mẫu nam nổi tiếng của Models 1Sửa đổi

Mới hợp tácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi