Moskovsky

trang định hướng Wikimedia

Moskovsky (giống đực), Moskovskaya (giống cái), or Moskovskoye (giống trung):

Xem thêmSửa đổi