Bản mẫu:Infobox caliph

Domains of the Rashidun empire under the first four caliphs. The "divided phase" relates to the Rashidun Caliphate of Ali during the First Fitna.
  Rashidun Caliphate strongholds under Ali during the First Fitna.
  Region controlled by Muawiyah I during the First Fitna.
  Region controlled by Amr ibn al-As during the First Fitna.

Muawiyah I (tiếng Ả Rập: معاوية ابن أبي سفيانMuʿāwiyah ibn ʾAbī Ṣufyān; 602 – 29 tháng 4 hoặc 1 tháng 5 năm 680) là người đã xây dựng đế chế Umayyad,[1][2] và là caliph thứ hai của nhà Umayyad, sau người thứ nhất là Uthman ibn Affan.[3]  Trong khalifah đầu tiên và thứ hai của Abu BakrUmar (Umar ibn al-Khattab), ông cùng với người Hồi giáo chiến đấu chống lại Đế quốc Đông La MãSyria.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Press, Oxford University (2010). Caliph and Caliphate Oxford Bibliographies Online Research Guide. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-980382-8. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2013.
 2. ^ The Umayyad Dynasty Được lưu trữ ngày 20 tháng 6 năm 2013 tại Wayback Machine at the University 0f Calgary Được lưu trữ ngày 20 tháng 6 năm 2013 tại Wayback Machine[dead link]
 3. ^ Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir.

Nguồn tham khảoSửa đổi

 • Bewley, Aisha Abdurrahman (2002). Mu‘awiya: Restorer of the Muslim Faith. Dar Al Taqwa. ISBN 978-1-870582-56-8.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)ISBN 978-1-870582-56-8. 
 • Byzantium and the early Islamic conquests. ISBN 978-0-521-48455-8.ISBN 978-0-521-48455-8. 
 • El-Cheikh, Nadia Maria, Nadia Maria (2004). Byzantium viewed (ấn bản 2004). Harvard CMES. ISBN 978-0-932885-30-2.Byzantium viewed (2004 ed.). Harvard CMES.ISBN 978-0-932885-30-2.  - Total pages: 271
 • Holland, Tom (2013). In the Shadow of the Sword: The Battle for Global Empire and the End of the Ancient World. Abacus. ISBN 978-0-349-12235-9.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)ISBN 978-0-349-12235-9. 
 • Ismā‘īl ibn ‘Umar Ibn Kathīr (2012). The Caliphate of Banu Umayyah The First Phase Taken from Al-Bidayah Wan-nihayah. ISBN 9786035000802.ISBN 9786035000802. 
 • Kennedy, Hugh (2004), The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (Second Edition), Harlow: Pearson Education Ltd., ISBN 978-0-582-40525-7
 • Pryor, John H.; Jeffreys, Elizabeth M.; Shboul, Ahmad M.H. (2006). The Age of the ΔΡΟΜΩΝ The Byzantine Navy ca. 500–1204. Leiden, The Netherlands and Boston, Massachusetts: Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-15197-0.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)The Age of the ΔΡΟΜΩΝ The Byzantine Navy ca. 500–1204. Leiden, The Netherlands and Boston, Massachusetts: Brill Academic Publishers.ISBN 978-90-04-15197-0. 
 • Doi, A.R. (1981). Non-Muslims Under Shari'Ah. Kazi Publications. ISBN 978-1-56744-170-3.Non-Muslims Under Shari'Ah. Kazi Publications.ISBN 978-1-56744-170-3. 
 • Treadgold, Warren T. (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-2630-6.A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press.ISBN 978-0-8047-2630-6. 
 • al-Waqidi (1423). Fatuhusham [Islamic Conquest of Syria]. Sulayman al-Kindi biên dịch. Ta-Ha Publishers. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2016.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết). Translated by Sulayman al-Kindi. Ta-Ha Publishers.Archived from the original on ngày 12 tháng 10 năm 2013.