Mulondo là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Lanao del Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 12.368 người trong 1.634 hộ.

Bản đồ Lanao del Sur với vị trí của Mulondo

Các đơn vị hành chính sửa

Mulondo được chia ra 26 barangay.

 • Bangon
 • Bubonga Guilopa
 • Buadi-Abala
 • Buadi-Bayawa
 • Buadi-Insuba
 • Bubong
 • Cabasaran
 • Cairatan
 • Cormatan
 • Poblacion (Dado)
 • Dalama
 • Dansalan
 • Dimarao
 • Guilopa chairman: Calungat alonto
 • Ilian
 • Kitambugun
 • Lama (Bagoaingud)
 • Lilod
 • Lilod Raybalai
 • Lumbaca Ingud
 • Lumbac (Lumbac Bubong)
 • Madaya
 • Pindolonan
 • Salipongan
 • Sugan
 • Bagoaingud

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Lanao del Sur