Myasishchev M-60 là một thiết kế máy bay ném bom động cơ hạt nhân của Liên Xô. Thiết kế này tương tự như mẫu thử của máy bay ném bom M-50.

Myasishchev nhận được chỉ thị phát triển M-60 vào ngày 19 tháng 5 năm 1955.[1]

Có thể tên định danh M-60 được sử dụng cho vài dự án của Myasishchev,[2] bao gồm máy bay dân dụng và máy bay vận tải.[3]

Tính năng kỹ chiến thuật (M-60) sửa

Xem thêm sửa

Máy bay tương tự

Tham khảo sửa

Ghi chú
  1. ^ Colon 2009
  2. ^ Buttler & Gordon 2004, tr. 81–82
  3. ^ “ATO Russia & CIS Observer”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2013.
Tài liệu

Bản mẫu:Nuclear propulsion