NGC 2197 là một cụm sao mở trong chòm sao Kiếm Ngư.

NGC 2197
NGC 2197 (DSS)
Dữ liệu quan sát (kỷ nguyên J2000)
Chòm saoKiếm Ngư
Xích kinh06h 06m 87s
Xích vĩ−67° 05′ 51″
Đặc trưng vật lý
Tên gọi khácESO 86-SC58
Xem thêm: Cụm sao phân tán, Danh sách cụm sao phân tán

Tham khảo sửa