Na Uy hóa (Fornorsking av samer) là một chính sách chính thức do chính phủ Na Uy thực hiện nhằm hướng vào người Sami và sau đó là người Kven ở miền bắc Na Uy để đồng hóa cộng đồng dân cư bản địa không nói tiếng Na Uy trở thành một dân tộc Na Uy thống nhất về chủng tộc và văn hóa.[1]

Chính sách này đã bị gián đoạn vào năm 1980 và sự bồi thường đã được thực hiện theo hình thức hỗ trợ tài chính cho Sámediggi, Quốc hội Sami của Na Uy và các chương trình khác có liên quan. Năm 1997, đích thân vua Harald V của Na Uy đã chính thức đưa ra lời xin lỗi nhân danh chính phủ đối với người Sami và Kven vì chương trình này của chính quyền:[2]

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Josefsen, Eva (2001) Challenging Politics: Indigenous Peoples' Experiences with Political Parties and Elections (Kathrin Wessendorf, ed., International Work Group for Indigenous Affairs.Chapter 2, Page 68) ISBN 978-8790730451
  • Hansen, Lars Ivar; Bjørnar Olsen (2004) Samenes historie fram til 1750 (Cappelen Damm Akademisk) ISBN 82-02-19672-8

Liên kết ngoàiSửa đổi