Nam–Bắc triều

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Nam Bắc triều)

Nam–Bắc triều là tên gọi chỉ một giai đoạn lịch sử một quốc gia phong kiến có sự phân tranh giữa hai triều đại Nam–Bắc, có thể chỉ:

Tham khảo sửa