Nam–Bắc triều

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Nam Bắc triều)

Nam–Bắc triều là tên gọi chỉ một giai đoạn lịch sử một quốc gia phong kiến có sự phân tranh giữa hai triều đại Nam–Bắc, có thể chỉ:

Ngoài ra, trong lịch sử Trung Quốc có 1 số giai đoạn nữa tồn tại 2 chính quyền song song nhưng không được liệt vào Nam bắc triều, ví như: Ngụy Tấn và Đông Ngô (263-280) được tính gộp vào thời kỳ Tam Quốc hay Tiền Tần và Đông Tấn (376-383) vẫn thuộc giai đoạn Ngũ Hồ thập lục quốc vì thời gian quá ngắn ngủi, riêng giai đoạn Liêu và Bắc Tống (979-1115) tuy kéo dài cả thế kỷ nhưng do người Khiết Đan chủ yếu khống chế ở miền Mạc bắc nên cũng không được tính, riêng giai đoạn Kim và Nam Tống (1125-1206) chưa rõ lý do gì mà các sử gia chưa công nhận là Nam Bắc triều, trong khi giai đoạn Bắc Tề + Bắc Chu + Trần đáng lý phải thuộc về Hậu Tam Quốc mới đúng.

Tham khảo

sửa