Ngô Quý Giản (chữ Hán: 吳季簡), là vị vua thứ ba của nước Ngô tồn tại từ cuối thời nhà Thương sang thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Ngô Quý Giản
吳季簡
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Ngô
Tiền nhiệmNgô Trọng Ung
Kế nhiệmNgô Thúc Đạt
Thông tin chung
Hậu duệ
Chính quyềnnước Ngô
Thân phụNgô Trọng Ung
Sinh1310 TCN
Mất
Trung Quốc

Ông mang họ Cơ, là con của Ngô Trọng Ung – quân chủ thứ 2 nước Ngô và là cháu gọi Ngô Thái Bá bằng bác.

Sử sách không ghi chép thời gian ông làm quân chủ, không rõ năm bắt đầu, năm mất và các sự kiện trong thời gian ông ở ngôi.

Sau khi ông mất, con ông là Cơ Thúc Đạt lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi