Ngô Thúc Đạt

Ngô Thúc Đạt (chữ Hán: 吳叔達), là vị vua thứ tư của nước Ngô tồn tại từ cuối thời nhà Thương sang thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Ngô Thúc Đạt
吳叔達
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Ngô
Tiền nhiệmNgô Quý Giản
Kế nhiệmNgô Chu Chương
Thông tin chung
Hậu duệ
Chính quyềnnước Ngô
Thân phụNgô Quý Giản
Sinh1270 TCN
Mất
Trung Quốc

Ông mang họ Cơ, là con của Ngô Quý Giản – quân chủ thứ 3 nước Ngô.

Sử sách không ghi chép thời gian ông làm quân chủ, không rõ năm bắt đầu, năm mất và các sự kiện trong thời gian ông ở ngôi.

Sau khi ông mất, con ông là Cơ Chu Chương lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi