Ngôn ngữ học lịch sử

Ngôn ngữ học lịch sử là nghiên cứu khoa học về sự thay đổi ngôn ngữ theo thời gian.[1] Mối quan tâm chính của ngôn ngữ học lịch sử bao gồm:[2]

 1. để mô tả và giải thích cho những thay đổi được quan sát trong các ngôn ngữ cụ thể
 2. để tái cấu trúc tiền sử ngôn ngữ và xác định mối liên quan của chúng, nhóm chúng vào các họ ngôn ngữ (ngôn ngữ học so sánh)
 3. để phát triển các lý thuyết chung về cách thức và lý do ngôn ngữ thay đổi
 4. để mô tả lịch sử của các cộng đồng ngôn ngữ
 5. để nghiên cứu lịch sử của các từ, tức là từ nguyên học

Ngôn ngữ học lịch sử được thành lập dựa trên Nguyên tắc Đồng nhất, được định nghĩa bởi nhà ngôn ngữ học Donald Ringe như sau:[3]

Lịch sử và sự phát triểnSửa đổi

Ngôn ngữ học lịch sử hiện đại phương Tây có từ cuối thế kỷ 18. Nó phát triển từ các môn học triết học trước đó,[4] nghiên cứu các văn bản và tài liệu cổ có từ thời cổ đại.

Lúc đầu, ngôn ngữ học lịch sử đóng vai trò là nền tảng của ngôn ngữ học so sánh chủ yếu như một công cụ để tái cấu trúc ngôn ngữ.[5] Các học giả quan tâm chủ yếu đến việc thiết lập các họ ngôn ngữ và tái cấu trúc các ngôn ngữ nguyên sinh tiền sử, sử dụng phương pháp so sánhtái thiết nội bộ. Trọng tâm ban đầu là các ngôn ngữ Ấn-Âu nổi tiếng, nhiều ngôn ngữ trong đó có lịch sử viết dài; các học giả cũng nghiên cứu các ngôn ngữ Uralic, một họ ngôn ngữ châu Âu khác mà ít có tài liệu viết sớm. Kể từ đó, đã có nhiều công việc ngôn ngữ so sánh đáng kể mở rộng ra bên ngoài các ngôn ngữ châu Âu, chẳng hạn như các ngôn ngữ hệ Nam Đảo (Austronesian) và nhiều họ ngôn ngữ thổ dân Mỹ, trong số nhiều ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ học so sánh bây giờ, tuy nhiên, chỉ là một phần của một môn học ngôn ngữ lịch sử được hình thành rộng rãi hơn. Đối với các ngôn ngữ Ấn-Âu, nghiên cứu so sánh hiện là một lĩnh vực chuyên môn cao. Hầu hết các nghiên cứu đang được thực hiện về sự phát triển tiếp theo của các ngôn ngữ này, đặc biệt là sự phát triển của các giống tiêu chuẩn hiện đại.

Một số học giả đã thực hiện các nghiên cứu cố gắng thiết lập các siêu gia đình, liên kết, ví dụ, Ấn-Âu, Uralic và các gia đình khác vào Nostratic. Những nỗ lực này đã không được chấp nhận rộng rãi. Thông tin cần thiết để thiết lập sự liên quan trở nên ít khả dụng hơn khi độ sâu thời gian được tăng lên. Độ sâu thời gian của các phương pháp ngôn ngữ bị hạn chế do sự giống nhau của các từ và các biến thể giữa các nhóm ngôn ngữ, nhưng giới hạn khoảng 10.000 năm thường được giả định.[6] Thời gian chính xác của các ngôn ngữ nguyên sinh khác nhau cũng gây khó khăn; một số phương pháp có sẵn để tính thời gian, nhưng chỉ có thể thu được kết quả gần đúng.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Bynon 1977.
 2. ^ Radford 1999
 3. ^ Ringe, Donald (2009). “The Linguistic Diversity of Aboriginal Europe”. Language Log. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2020.
 4. ^ Campbell, Lyle (1998). Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. tr. 391. ISBN 978 0 7486 4601 2.
 5. ^ "Editors' Introduction: Foundations of the new historical linguistics." In. The Routledge Handbook of Historical Linguistics Routledge p. 25.
 6. ^ Baldi, Philip (2012). “Historical Linguistics and Cognitive Science” (PDF). Rheis, International Journal of Linguistics, Philology and Literature. 3 (1): 5–27. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 12 năm 2019. Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2020. p. 11.