Ngũ Thư

tập hợp năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh Do Thái, gồm Sáng Thế ký, Xuất hành ký, Lêvi ký, Dân số ký và Phục truyền luật lệ ký
(Đổi hướng từ Ngũ Kinh (Môi-se))

Ngũ Thư, còn gọi là Ngũ Kinh,[1] là năm quyển sách đầu tiên trong Kinh Thánh Hebrew. Trong Do Thái giáo, Ngũ Thư được gọi là Torah, và là phần đầu của Tanakh; trong khi đó với Kitô giáo, đây là phần đầu của Cựu Ước. Năm sách này là Sách Sáng thế, Sách Xuất hành, Sách Lêvi, Sách Dân sốSách Đệ nhị luật theo cách gọi của Bản Bảy Mươi tiếng Hy Lạp.

Ngũ thư Kinh Thánh
(một phần của Cựu Ước)
1. Sáng thế
2. Xuất hành
3. Lêvi
4. Dân số
5. Đệ nhị luật

Năm sách này trình bày về công cuộc sáng tạo vũ trụ và muôn loài của Thiên Chúa, sự kiện cả dân tộc Israel được giải thoát ra khỏi Ai Cập, giao ước của dân với Thiên Chúa, hành trình tiến về miền đất hứa Canaan, các luật lệ tôn giáo và dân sự, những vấn đề lớn có liên quan đến lịch sử sơ khai của Israel v.v..

Chú thích

sửa
  1. ^ Vũ Văn An (2018). “Dẫn nhập vào Ngũ Kinh”.
    Phân biệt với Ngũ Kinh của Trung Hoa.