Người Avar Pannonia

Người Avar Pannonia là một nhóm người du mục Âu-Á không rõ nguồn gốc[2][3][4][5][6] vào đầu thời kỳ Trung Cổ.[7] Cái tên Avar Pannonia được đặt theo Bồn địa Pannonia nơi họ cuối cùng đã định cư, được sử dụng để phân biệt với người Avar ở vùng Kavkaz – nhóm người có thể có hoặc không có liên quan.

Xu của người Avars thế kỷ 6-7 SCN, làm theo sở đúc tiền Ravenna của Heraclius.[1]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ CNG Coins
  2. ^ “Avar”. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2015. Avar, one of a people of undetermined origin and language... 
  3. ^ Frassetto, Michael (ngày 1 tháng 1 năm 2003). Encyclopedia of Barbarian Europe: Society in Transformation. ABC-CLIO. tr. 54–55. ISBN 1576072630. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2015. The exact origins of the Avars remain uncertain... 
  4. ^ Waldman, Carl; Mason, Catherine (2006). Encyclopedia of European Peoples. Infobase Publishing. tr. 46–49. ISBN 1-4381-2918-1. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2013. 
  5. ^ Beckwith 2009, tr. 390–391: "... the Avars certainly contained peoples belonging to several different ethnolinguistic groups, so that attempts to identify them with one or another specific eastern people are misguided."
  6. ^ Kyzlasov 1996, tr. 322: "The Juan-Juan state was undoubtedly multi-ethnic, but there is no definite evidence as to their language... Some scholars link the Central Asian Juan-Juan with the Avars who came to Europe in the mid-sixth century. According to widespread but unproven and probably unjustified opinion, the Avars spoke a language of the Turkic group."
  7. ^ Pritsak (1983, tr. 359)