Người Hoa tại Brunei

Dân tộc Hoa tại Brunei chiếm gần 15% dân số Brunei. Năm 1986, ước tính trên 90% người Hoa vẫn chưa có quyền công dân Brunei mặc dù đã cư trú nhiều thế hệ tại đây.[4]

Người Brunei gốc Hoa
Tổng số dân
43.000 (2006) [1]
Khu vực có số dân đáng kể
Bandar Seri Begawan
Ngôn ngữ
Phúc Kiến, Khách Gia, Triều Châu, Quan Thoại, Mã Lai
Tôn giáo
Chủ yếu là Phật giáo, Đạo giáo; thiểu số theo Thiên chúa giáo [2] và một số cải sang Hồi giáo.[3]
Sắc tộc có liên quan
Người Hán, Peranakan, Người Malaysia gốc Hoa.

Nhân vật nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Brunei”. The World Factbook. Langley, VA: CIA. 2006. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2006. The total population of Brunei is estimated at 380,000, of whom 11.2% are of Chinese descent.
  2. ^ International Religious Freedom Report 2007 - Brunei
  3. ^ Islamic banking in Southeast Asia, By Mohamed Ariff, Institute of Southeast Asian Studies, pg. 24
  4. ^ Limlingan, Victor Simpao (1986). The Overseas Chinese in ASEAN: Business Strategies and Management Practices. tr. 240–241.