Tiếng Phúc Kiến

trang định hướng Wikimedia

Tiếng Phúc Kiến theo nghĩa rộng là cách gọi khác của tiếng Mân. Theo nghĩa hẹp, tiếng Phúc Kiến có thể đề cập tới: