Người Mỹ gốc Scotland-Ireland

Người Mỹ gốc Scotland-Ireland là hậu duệ của người Ulster Tin Lành, người di cư trong thế kỷ 18 và 19. Năm 2017 theo Khảo sát cộng đồng Mỹ, 5,9 triệu (1,7% dân số) báo cáo tổ tiên của Scotland, thêm 3 triệu người (0,9% dân số) được xác định cụ thể hơn với tổ tiên Scotch-Ailen và nhiều người tuyên bố "tổ tiên người Mỹ" thực sự có thể là của tổ tiên Scotland-Ireland.[1][2][3] Thuật ngữ Scotland-Ireland được sử dụng chủ yếu tại Hoa Kỳ những người có cùng tổ tiên được xác định là người Ulster Scotland. Những người này bao gồm 200.000 người Presbyterian người Scotland định cư ở Ireland trong khoảng thời gian từ năm 1608 đến năm 1697. Nhiều người định cư gốc Anh thời kỳ này cũng là Trưởng lão, mặc dù ngày nay, giáo phái này được xác định rõ nhất với Scotland. Khi vua Charles I cố gắng buộc những vị Trưởng lão này vào Giáo hội Anh và thập niên 1630, nhiều người đã chọn tái định cư đến Bắc Mỹ nơi tự do tôn giáo lớn hơn. Những nỗ lực sau đó để buộc Giáo hội Anh kiểm soát những người Tin lành bất đồng chính kiến ở Ireland đã dẫn đến những làn sóng di cư xa hơn đến các thuộc địa xuyên Đại Tây Dương.[4]

Người Mỹ gốc Scotland-Ireland
Ngôn ngữ
Tiếng Anh (phương ngữ Anh Mỹ), Tiếng Scotland Ulster, Tiếng Scotland
Tôn giáo
Chủ yếu là Thần học Calvin (Giáo hội Trưởng lão, Báp-tít, Quaker, Tự trị giáo đoàn) với tôn giáo thiểu số như Phong trào Giám lý, Anh giáo hoặc Giáo hội Giám nhiệm
Sắc tộc có liên quan
Người Tin lành Ulster, Người Ulster Scotland, Người Anh-Ireland, Huguenot, Người Wales, Người Manx, Người Mỹ gốc Ireland, Người Mỹ gốc Scotland, Người Mỹ gốc Anh, Tổ tiên người Mỹ

Nhân vật nổi tiếngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 2017 American Community Survey 1-Year Estimates Lưu trữ 2020-02-13 tại Archive.today - United States Census Bureau
  2. ^ Leyburn, James G. (1962). The Scotch-Irish: A Social History. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. tr. xi. ISBN 978-0807842591. [The Scotch-Irish] were enthusiastic supporters of the American Revolution, and thus were soon thought of as Americans, not as Scotch-Irish; and so they regarded themselves.
  3. ^ Carroll, Michael P. (2007). American Catholics in the Protestant Imagination: Rethinking the Academic Study of Religion. Baltimore: Johns Hopkins University Press. tr. 25–26. ISBN 978-0-8018-8683-6. ...the character traits associated with 'being Irish,' in the minds of Protestant Americans, continue to resonate with the rhetoric of the American Revolution and with the emphases of evangelical Christianity. In all three contexts— Scotch-Irishness, the American Revolution, and evangelical Christianity— there is an emphasis on rugged individualism and autonomy, on having the courage to stand up for what you believe, and on opposition to hierarchical authority. The result is that...claiming an Irish identity is a way for contemporary Protestant Americans to associate themselves with the values of the American Revolution, or, if you will, a way of using ethnicity to 'be American.'
  4. ^ Scotch-Irish Presbyterians: From Ulster to Rockbridge, by Angela M.Ruley ngày 3 tháng 10 năm 1993. Rootsweb

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi