Mở trình đơn chính

Từ nguyênSửa đổi

Tên Tagalog xuất phát từ một trong hai từ, trong đó tiền tố tagá có nghĩa là "đến từ" hoặc "bản địa của".[1]

  • tagá-ilog có nghĩa là "người dân sống dọc sông",
  • tagá-alog có nghĩa là "người dân sống dọc khúc sông cạn".

Năm 1821, Edmund Roberts đưa ra tên gọi Tagalor trong hồi ký về chuyến đi của ông tới Philippines [2].

Lịch sửSửa đổi

Xã hộiSửa đổi

Chỉ dẫnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ "Tagalog, tagailog, Tagal, Katagalugan". English, Leo James. Tagalog-English Dictionary. 1990.
  2. ^ Roberts, Edmund (1837). Embassy to the Eastern Courts of Cochin-China, Siam, and Muscat. New York: Harper & Brothers. tr. 59.