Người Tagalog là nhóm dân tộc chính ở Philippines. Họ là sắc tộc đa số tại Manila, Marinduque và miền nam Luzon, và sắc tộc đông đảo ở miền trung Luzon và đảo Mindoro, Palawan, và Romblon.

Người Tagalog
Katagalugan
Tổng dân số
28 triệu
Khu vực có số dân đáng kể
 Philippines:
Manila, trung Luzon, Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan

 Hoa Kỳ,  Canada,  Canada,
 Tây Ban Nha,  Indonesia
Ngôn ngữ
Filipino (Tagalog)
English, Spanish, Malay, Mandarin, Hokkien, Arabic, Philippine Sign Language
Tôn giáo
Christianity (CatholicProtestant)
Islam, Buddhism, Irreligion
Sắc tộc có liên quan
Filipinos

Từ nguyênSửa đổi

Tên Tagalog xuất phát từ một trong hai từ, trong đó tiền tố tagá có nghĩa là "đến từ" hoặc "bản địa của".[1]

  • tagá-ilog có nghĩa là "người dân sống dọc sông",
  • tagá-alog có nghĩa là "người dân sống dọc khúc sông cạn".

Năm 1821, Edmund Roberts đưa ra tên gọi Tagalor trong hồi ký về chuyến đi của ông tới Philippines [2].

Lịch sửSửa đổi

Xã hộiSửa đổi

Chỉ dẫnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ "Tagalog, tagailog, Tagal, Katagalugan". English, Leo James. Tagalog-English Dictionary. 1990.
  2. ^ Roberts, Edmund (1837). Embassy to the Eastern Courts of Cochin-China, Siam, and Muscat. New York: Harper & Brothers. tr. 59.