Trong phát triển sản phẩm, người dùng cuối (tiếng Anh: end user hay end-user) [a] là người cuối cùng sử dụng hoặc dự định cuối cùng sẽ sử dụng sản phẩm.[1][2][3] Người dùng cuối trái ngược với người dùng hỗ trợ hoặc bảo trì sản phẩm,[4] như sysops, quản trị viên hệ thống, quản trị viên cơ sở dữ liệu,[5] chuyên gia công nghệ thông tin, chuyên gia phần mềm và kỹ thuật viên máy tính. Người dùng cuối thường không có sự hiểu biết về kỹ thuật hoặc kỹ năng của các nhà thiết kế sản phẩm,[6] một thực tế dễ khiến các nhà thiết kế quên hoặc bỏ qua, dẫn đến các tính năng khiến khách hàng không hài lòng. Trong công nghệ thông tin, người dùng cuối không phải là " khách hàng " (customer) theo nghĩa thông thường—họ thường là nhân viên của khách hàng.[7] Ví dụ: nếu một tập đoàn bán lẻ lớn mua gói phần mềm cho nhân viên của mình sử dụng, mặc dù tập đoàn bán lẻ lớn là "khách hàng" đã mua phần mềm, người dùng cuối là nhân viên của công ty sẽ sử dụng phần mềm tại nơi làm việc.

Y tá là người dùng cuối của hệ thống thông tin

Một số sản phẩm và thông tin liên quan đến quốc phòng của Hoa Kỳ yêu cầu phê duyệt xuất khẩu từ Chính phủ Hoa Kỳ theo ITAREAR.[8] Để có được giấy phép xuất khẩu, nhà xuất khẩu phải chỉ rõ cả người dùng cuối và việc dùng cuối thông qua chứng chỉ người dùng cuối.[9] Trong Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (End-User License Agreement - EULA), người dùng cuối được phân biệt với đại lý bán lẻ giá trị gia tăng vốn cài đặt phần mềm hoặc tổ chức mua và quản lý phần mềm.[10] Ở Anh, tồn tại các tài liệu đi kèm giấy phép cho các sản phẩm có tên là cam kết của người dùng cuối (end user undertaking - EUU).

Bối cảnh

sửa

Xem thêm

sửa

Ghi chú

sửa
 1. ^ When used as an adjective, "end-user" is generally hyphenated; when used as a noun, "end user" is left unhyphenated. Thus, "good end-user experience" versus "good experience to the end user".

Tham khảo

sửa
 1. ^ Dictionary of Computer and Internet Terms. Barron's Business Guides (ấn bản 8). Hauppauge, New York: Barron's Educational Series. 2003. tr. 171. ISBN 978-0764121661. OCLC 50480181. the person ultimately intended to use a product
 2. ^ Howe, Denis (ngày 29 tháng 3 năm 1997). “FOLDOC entry for "end-user". foldoc.org. London. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2015. The person who uses a computer application, as opposed to those who developed or support it.
 3. ^ Legal Information Institute. “U.S. Code § 8541 - Definitions”. www.law.cornell.edu. U.S. Code. Ithaca, New York: Cornell Law School. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2015. The term “end-user”, with respect to a good, service, or technology, means the person that receives and ultimately uses the good, service, or technology.
 4. ^ FIPS Task Group on Database Management System Standards (1979). Recommendations for Database Management System Standards. Washington, D.C.: National Bureau of Standards. tr. 58. OCLC 6862471. The end users are persons who perform the application functions. End users include "parametric users" and generalized function users, but they are not system support personnel.
 5. ^ Shepherd, John C. (1990). Database Management: Theory and Application. Homewood, Illinois: Irwin Professional Publishing. tr. 20. ISBN 978-0256078299. OCLC 20491157.
 6. ^ O'Neil, Patrick (1994). Database Principles Programming Performance. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. tr. 4–5. ISBN 978-1558602199. OCLC 30777731. One of the most important features of a DBMS is that relatively inexperienced users, called end users, are empowered to retrieve information from the database. The user poses a query at the terminal keyboard, requesting the database system to display the answer on a terminal screen or on a printed sheet.
 7. ^ Chrissis, Mary Beth; Konrad, Mike; Shrum, Sandy (2011). CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Upper Saddle River, New Jersey: Addison-Wesley. tr. 581. ISBN 9780321711502. OCLC 884168009. A party that ultimately uses a delivered product or that receives the benefit of a delivered service. (See also "customer".) End users may or may not also be customers (who can establish and accept agreements or authorize payments).
 8. ^ “Defense trade controls overview” (PDF). www.pmddtc.state.gov. Washington, D.C.: United States Department of State. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2015.
 9. ^ “Nontransfer and use certificate” (PDF). www.pmddtc.state.gov. Washington, D.C.: United States Department of State. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 27 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2015.
 10. ^ “What is END USER?”. thelawdictionary.org. Black's Law Dictionary. ngày 19 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2015.