Ngưu là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 牛, Bính âm: Niu). Họ này đứng thứ 310 trong danh sách Bách gia tính. Về mức độ phổ biến họ Ngưu xếp thứ 98 ở Trung Quốc theo thống kê năm 2006.

Người Trung Quốc họ Ngưu nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi