Ngọc Lâm (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ngọc Lâm)

Ngọc Lâm có thể là:

Địa danh

sửa

Việt Nam

sửa

Trung Quốc

sửa

Tên người

sửa